Login »

20-002

Safety assessment of programmable electronics

Project Manager, NPSAG: Stefan Eriksson
Project Manager, External: Michael Knochenhauer
Start Year: 2008
Summary
Project proposal regarding safety assessment of programmable electonics in safety critical applications.

Description
Befintliga reaktorskyddssystem är i stor utsträckning uppbyggda med relä-logik. De nya system som införs är av typen programmerbar elektronik. Detta medför flera utmaningar som t.ex. - Mer komplett modellering av hårdvaran i logiken (samtliga reläer har normalt inte modellerats tidigare).
  • Nya typer av felmoder och hantering av t.ex. "kontinuerlig övervakning" 
  • Inkluderande av mjukvarufelmoder. 
  • CCF i hårdvara och mjukvara.
Feldata/Datainsamling För att klarställa/diskutera hur dessa skall möjligheter/problem skall angripas bör en kartläggning ske av kunskapsläget inom området. Dessutom bör kontroller ske mot besläktade verksamheter såsom transport (tåg, flyg) och petroleumindustri. Feldata för utrustning inom programmerbara system är ett speciellt problemområde. Här bör bakgrunden till data diskuteras så att man i PSA använder dessa på ett korrekt sätt med avseende på felmoder, beräkningsmodeller. Speciellt bör kontroller ske mot IEC normer och då speciellt IEC 61508. En mycket intressant frågeställning är om mjukvarufel överhuvudtaget skall beaktas med sannolikheter i PSA modellen

Project Reports

   22-002-02 NPSAG Report - DIGREL - Final Report »
   Author: Stefan Authén, Jan-Erik Holmberg, Tero Tyrväinen, Lisa Zamani

   Original report - Use of IEC 61508 in Nuclear Applications Regarding Software Reliability - Pre-study »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Kim Björkman, Ola Bäckström

   22-002-01 NPSAG Report - Use of IEC 61508 in Nuclear Applications Regarding Software Reliability - Pre-study »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Kim Björkman, Ola Bäckström

Related Documents

   Paper Quantification of reactor protection system software reliability based on indirect and direct evidence »
   Author: Ola Bäckström, Jan-Erik Holmberg, Mariana Jockenhoevel-Barttfeld, Markus Porthin, Andre Taurines

   DIGREL seminar January 15, 2015, notes and presentations »
   Author: -

   OECD/NEA WGRISK task on failure modes taxonomy for digital I&C – DIGREL »
   Author: Stefan Authén et al.

   DIGREL-1-draft 120928 »
   Author: Kaisu Leino

   Projekt IEC 61508 - revidering av projektplan 2012 »
   Author: Ola Bäckström

   DIGREL-2- plan 2013 draft 120925 »
   Author: -

   Digital HRA project plan »
   Author: -

   Use of IEC 61508 in Nuclear Applications Regarding Software Reliability — Pre-study »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Kim Björkman, Ola Bäckström

   Användning av IEC61508 inom kärnkraft för tillförlitlihetsbedömning av mjukvara »
   Author: Ola Bäckström

   Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén

   IEC61508 status framdrift och framåtblick »
   Author: Ola Bäckström

   NKS/DIGREL Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Kim Björkman, Stefan Authén, Josefin Larsson

   NKS/DIGREL Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén

   Projektbeskrivning förstudie: Användning av IEC 61508 som grund för att bestämma mjukvarutillförlitlighet inom kärnkraft »
   Author: Ola Bäckström

   Project Plan - Guidelines for reliability analysis of digital systems in PSA context (DIGREL) »
   Author: Jan-Erik Holmberg

   Project Plan - Use of IEC 61508 in Nuclear Applications Regarding Software Reliability »
   Author: VTT, Scandpower

   P R O P O S A L - 3 2 . 8 0 0 . 0 6 2 _ O F 1 - Safety Analysis of Programmable Electronics – Pre-project »
   Author: Michael Knochenhauer

   22-002 Safety Analysis of Programmable Electronic Systems - SFER/ Sammanställning av kommentarer »
   Author: Stefan Eriksson

   Programmerbar elektronik inom reaktorsskyddsystem Programmerbar elektronik inom reaktorsskyddsystem - Projektförslag NPSAG »
   Author: Lisa Bengtsson

   Project Proposal: Safety Analysis of Programmable Electronic Systems in Nuclear Power Plants »
   Author: Lisa Bengtsson

   Project Proposal: Safety Analysis of Programmable Electronic Systems »
   Author: Lisa Bengtsson

Projects:  PSA Applications

03-001  Quality Requirements on PSA in Risk-informed Applications »
20-005  Tools for risk follow-up »
08-002  NKS Project about Uncertainties in PSA Applications »
14-002  Interpretation and Risk Assessment of TechSpec Requirements »
18-002  Questions regarding risk informed ISI and PSA »
20-003  Safety assessment of programmable electronics »
20-002  Safety assessment of programmable electronics »
02-002  LPSA - Living PSA »
09-003  Quality Requirements on PSA in Risk-informed Applications - Continued Activities »
29-002  Integrating the use of probabilistic and deterministic analysis in plant safety management »
22-002  Safety assessment of programmable electronics »