Login »

22-005

Increased user friendliness and transparency in PSA models

Project Manager, NPSAG: -
Project Manager, External: Stefan Authén
Start Year: 2008
Summary
Arbetet bör utföras av en grupp bestående av 2-4 erfarna PSA-analytiker, där det är viktigt med finskt deltagande. Tillgång behövs till de olika typer av PSA-modeller som NPSAG-medlemmarna förfogar över, lämpligen en typisk modell för respektive anläggning och reaktortyp.

Description
Förslag på övergripande arbetsgång
1. Fastställande av mål och syfte, samt problemdefinition Se ”Syfte” och ”Nytta” ovan för beskrivning.
2. Insamling av underlag för studien Svenska och finska PSA-modeller, utomnordiska beskrivningar/guider och om möjligt modeller.
3. Studie av insamlat underlag Syftet är att identifiera skillnader med bäring på komplexitet och användarvänlighet (ex.vis. modelluppbyggnad, förutsättningar, förenklingar, hantering av driftlägen, definition av analysfall, beroenden analyserade händelser, m.m.).
4. Identifiering av ”problemområden” De faktorer som är drivande för modellernas komplexitet identifieras och analyseras map. bakomliggande orsaker och behov.
5. Identifiering och screening av möjliga åtgärder Problemoråden i steg 4 ovan analyseras map möjliga åtgärder. Övergripande bedömning map. om åtgärder uppfyller mål och syfte enligt pkt 1. Screening och fördjupad analys av utvalda åtgärder, samt bedömning av eventuella negativa effekter.
6. Pilotstudie En PSA-modell väljs ut för en benchmark där samtliga föreslagna åtgärder införs. Jämförelse sker för relevanta karakteristika enligt steg 1.
 
Arbetet kan lämpligen delas in i olika projektsteg, t.ex. punkt 1-3 som förstudie, punkt 4-5 som arbetprojekt, och slutligen pilotstudie/benchmark enligt punkt 6.
 

Related Documents

   NPSAG, Projektförslag 22-005, Ökad användarvänlighet och transparens i PSA-modeller »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén, Cilla Andersson

   Status report February 3, 2010 »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén, Cilla Andersson

   NPSAG, Projektförslag #22-005, Ökad användarvänlighet och transparens i PSA-modeller, fas 2 »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén, Cilla Andersson

   PSAM10 paper User-friendliness and transparency in PSA modelling »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén, Cilla Andersson

   Increased user-friendliness and transparency in PSA models Phase 1: Pre-study »
   Author: Jan-Erik Holmberg, Stefan Authén, Cilla Andersson

Projects:  Increased user friendliness and transparency in PSA models

01-006  PSA End States »
11-002  Interpretation and Use of PSA Results »
13-001  Common Methodology Descriptions for PSA »
39-001  Resultatpresentationsseminarium »
22-005  Increased user friendliness and transparency in PSA models »