Login »

39-001

Resultatpresentationsseminarium

Project Manager, NPSAG: Stefan Eriksson
Project Manager, External: Ola Bäckström
Start Year: 2014
Finish Year: 2015
Föreliggande rapport är en sammanställning av materialet som presenterades under en workshop 14 april 2015 med rubriken ”Resultatpresentationsseminarium”. Syftet med workshopen var att presentera och utbyta erfarenheter kring hur PSA Nivå 1 resultat redovisas inom respektive organisation i Sverige. I tillägg presenterades även myndighetens syn och förväntningar på vilka resultat som presenteras. Tanken med workshopen var att diskutera om det finns möjlighet att redovisningen kan förbättras och eventuellt likriktas för att underlätta jämförelser.

Project Reports

   Slutrapport: Resultatpresentationsseminarium »
   Author: Ola Bäckström, Anders Olsson

Projects:  Resultatpresentationsseminarium

01-006  PSA End States »
11-002  Interpretation and Use of PSA Results »
13-001  Common Methodology Descriptions for PSA »
39-001  Resultatpresentationsseminarium »
22-005  Increased user friendliness and transparency in PSA models »