Login »

13-001

Common Methodology Descriptions for PSA

Project Manager, NPSAG: Göran Hultkvist
Start Year: 2005
A discussion about method descriptions for PSA has been initiated within NPSAG, with the long-term aim of harmonising the methods used. As a first step, a compilation will be made of current method descriptions used at the various utilities.

Description
Göran Hultkvist föreslog inför möte # 13 den 2/2 2005 diskussion av utveckling av gemensamma metodbeskrivningar för PSA-studier. Inriktningen skulle vara på en långsiktig positionering för harmonisering inom PSA-området, med syftet att få ökad trovärdighet och acceptans av PSA-studier. Detta är viktigt för acceptans och användning inom olika applikationer. Arbetet skulle kunna inledas med att jämföra NPSAG-medlemmarnas respektive metodikbeskrivningar. Därefter sker en diskussion av olikheter och bearbetning av skillnader för ökad harmonisering av PSA-verksamhet. Eventuellt även avstämning mot andra europeiska metoddokument.

Related Documents

   FoU - Reaktorsäkerhet - Tillförlitlighet och PSA - Sammanställningar av metodbeskrivningar som har använts i PSA-verksamheten på BKAB och RAB »
   Author: Stefan Eriksson

Projects:  Presentation of PSA Results

01-006  PSA End States »
11-002  Interpretation and Use of PSA Results »
13-001  Common Methodology Descriptions for PSA »
39-001  Resultatpresentationsseminarium »
22-005  Increased user friendliness and transparency in PSA models »