Login »

14-002

Interpretation and Risk Assessment of TechSpec Requirements

Project Manager, NPSAG: Göran Hultkvist
Project Manager, External: Ola Bäckström
Start Year: 2005
Summary
Project proposed by RELCON aiming at establishing a common view on risk based assessment of technical specifications (TS). The first step consists of information collection regarding the background to currents TS and review of important aspects. In the next step guidance is developed regarding TS assessment and principles for defining TS.

Description
Bakgrunden till projektförslaget är att riskinformerade principer ökar i användning och betydelse och att exempelvis effekthöjningar och säkerhetshöjande åtgärder som planeras och införs innebär att signifikanta ändringar i STF kommer att ske. Det finns framöver såväl verksamheter som andra drivkrafter som medför förändringar av STF. Mot bakgrund av krav i SKIFS 2004:2 sker denna förändringsverksamhet med krav på riskvärdering. Exempel på frågeställningar i detta sammanhang är hur STF-villkoren skall riskvärderas och vilka aspekter som skall tas i beaktande då kriterierna i STF värderas. Analys av testintervall är rimligt enkel att förstå och värdera. Det finns dock generella frågeställningar som bör klaras ut, exempelvis komponentmodellens giltighet och acceptans, feldatas giltighet, modellens giltighet för den använda applikationen, hur CCF skall behandlas om testintervallet förändras, etc. Analys av hindertidsanalys är ett mera komplext område än analys av testintervall. En grundläggande fråga som väcks är vad som är riskoptimalt agerande i en situation med otillgänglig utrustning. Exempel på detaljfrågor avseende hindertidsanalys är hur samtidiga underhåll skall behandlas och hur CCF skall värderas vid faktiska händelser. Projektförslaget syftar till att etablera en samsyn kring hur riskvärdering av STF skall ske. Projektet genomförs i två steg, där det första steget innebär informationsinsamling, bestämning av bakgrund till nuvarande STF samt genomgång av aspekter som STF-värderingar bör beakta. I set andra steget sker framtagande av riktlinjer kring värdering av STF och utarbetas förslag på alternativ utformning av STF.

Project Reports

   NPSAG/NKS: Interpretation and Evaluation of the Technical Specification Criteria »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Kaisa Simola

   NPSAG/NKS: Interpretation and Evaluation of the Technical Specification Criteria »
   Author: Ola Bäckström

   Draft: Guidance to Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö, Kaisa Simola

   Draft: Guidance to Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö, Kaisa Simola

   Guidance to Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö

   NPSAG report - Interpretation and Evaluation of the Technical Specification Criteria »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Kaisa Simola

Related Documents

   Using PSA for evaluation and optimisation of NPP Technichal Specifications »
   Author: Michael Knochenhauer

   Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Erik Wallgren, Stefan Authén

   Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Erik Wallgren, Stefan Authén

   RI-application of RI-TS - Methodology and results Olkiluoto BWR »
   Author: Jari Pesonen

   PSAM10 NPSAG/NKS: Evaluation of the Technical Specification Criteria – Development of a Guidance Document »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö

   2010:16 Guidance to Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö

   Draft SSM report »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö, Kaisa Simola

   NKS/NPSAG: Risk-Informed Evaluation of Technical Specifications using PSA »
   Author: Ola Bäckström, Anna Häggström, Ilkka Männistö

   NKS/NPSAG project; Interpretation and Risk Evaluation of Technical Specification Conditions – Status per January 15 2009 »
   Author: Ola Bäckström

   Statusrapport NKS/NPSAG projekt Interpretation and Risk Evalation of Tech.Spec. »
   Author: Ola Bäckström

   Fortsättning på NKS/NPSAG-projekt "Tolkning och riskvärdering av kriterierna i STF" »
   Author: Ola Bäckström

   OFFERT - 32800003 OF2 (preliminär) The Validity of Safety Goals, phase 2 »
   Author: Michael Knochenhauer

   NKS Project "Interpretation and Risk Evaluation of Technical Specification Conditions" »
   Author: Ola Bäckström

   NKS Project Proposal: Interpretation and Risk Evaluation of Technical Specification Conditions »
   Author: Ola Bäckström

   Proposal summary (Interpretation and Risk Evaluation of Technical Specification Conditions) »
   Author: Ola Bäckström

   Projektförslag: Tolkning och riskvärdering av villkoren i STF »
   Author: Ola Bäckström

   Projekt förslag till NPSAG: Tolkning och riskvärdering av villkoren i STF »
   Author: Ola Bäckström

Projects:  Interpretation and Risk Assessment of TechSpec Requirements

03-001  Quality Requirements on PSA in Risk-informed Applications »
20-005  Tools for risk follow-up »
08-002  NKS Project about Uncertainties in PSA Applications »
14-002  Interpretation and Risk Assessment of TechSpec Requirements »
18-002  Questions regarding risk informed ISI and PSA »
20-003  Safety assessment of programmable electronics »
20-002  Safety assessment of programmable electronics »
02-002  LPSA - Living PSA »
09-003  Quality Requirements on PSA in Risk-informed Applications - Continued Activities »
29-002  Integrating the use of probabilistic and deterministic analysis in plant safety management »
22-002  Safety assessment of programmable electronics »