Login »

11-002

Interpretation and Use of PSA Results

Project Manager, NPSAG: Michael Knochenhauer
Project Manager, External: Michael Knochenhauer
Start Year: 2004
Finish Year: 2004
Detta rör ett projektförslag från SU (Per-Erik Malmnäs / Michael Knochenhauer). Arbetet omfattar doktorandstudier vid institutionen för teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet. Temat för avhandlingen kretsar kring tolkning och användning av resultat från probabilistiska säkerhetsanalyser. Syfte med arbetet är (i korthet) att baserat på en systematisk analys av PSA:ns delmoment, deras resultatpåverkan och inbördes växelverkan, undersöka och så långt möjligt lägga fast vilka typer av slutsatser som kan och får dras baserat på resultaten från en PSA. Målet med arbetet är att bidra till att öka användningen av PSA, att förbättra kontrollen över PSA-modellerna, och att öka relevansen i användningen av PSA.

Related Documents

   Projektförslag - Tolkning och användning av resultat från probabilistiska säkerhetsanalyser »
   Author: Michael Knochenhauer

Projects:  Interpretation and Use of PSA Results

01-006  PSA End States »
11-002  Interpretation and Use of PSA Results »
13-001  Common Methodology Descriptions for PSA »
39-001  Resultatpresentationsseminarium »
22-005  Increased user friendliness and transparency in PSA models »